O projekcie

Prace nad opracowaniem systemu i jego wdrożeniem maja rozwiązać problem niekontrolowanego wycieku czynników chłodniczych (FLUOROWANE GAZY CIEPLARNIANE np. typu HFC) do atmosfery.

Jak wiemy, substancje te są odpowiedzialne za tzw. globalne ocieplenie oraz dziurę ozonową. W myśl nowych rozporządzeń UE (KE) substancje te poddaje się ścisłej kontroli na wytwarzanie i dystrybucje. Rozszerzając myśl przewodnią ustawodawcy chcemy usprawnić ich kontrole poprzez zdalny monitoring urządzeń chłodniczych, co przyczyni się do ograniczenia strat przedsiębiorców z tytułu kar (opłat) za emisje f-gazów, nieodwracalnych uszkodzeń urządzeń chłodniczych oraz strat w towarach wynikłych z braku odpowiednich warunków przechowywania.

Opracowany system monitoringu będzie funkcjonował online 24h w formie aplikacji webowej oraz systemu alertów na urządzenia mobilne. Czujniki zamontowane na układach chłodniczych, takie jak: czujnik ciśnienia, czujnik temperatury, czujnik detektor gazu będą przesyłać dane do modułu sterującego. Dane z czujników przez urządzenie sterujące (programowalny układ scalony) zamontowane u klienta będą trafiały do systemu, gdzie będą magazynowane i analizowane. W przypadku wykrycia nieprawidłowości system będzie reagował na wykryte anomalie i informował zarówno serwisanta jak i właściciela.

Niewątpliwą zaletą systemu będzie zbieranie danych i generowanie rocznych raportów do Centralnego Rejestru Urządzeń Chłodniczych w Warszawie zgodnie z ustawą (Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Dziennik Ustaw Poz. 881).

W przypadku większych jednostek np sieci handlowych, niewątpliwą zaletą projektowanej aplikacji będzie możliwość globalnej kontroli poszczególnych regionów i placówek, ułatwienie rozliczeń z firmami serwisującymi.

Nasz projekt zakwalifikował się do III etapu Platform Startowych realizowanych przez Kielecki Park Technologiczny. Platformy startowe dla nowych pomysłów to program akceleracyjny adresowany do pomysłodawców, którzy chcą rozwijać swój biznes w jednym z pięciu województw makroregionu Polska Wschodnia (podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie). Celem programu jest pomoc w budowie innowacyjnego produktu lub usługi oraz opracowaniu skalowalnego modelu biznesowego.

Startup ControlCold został wybrany do procesu inkubacji w ramach akceleratora Start In Podkarpackie. Projekt Startin Podkarpackie to inicjatywa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR), której patronuje Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.

Mieliśmy także okazję zaprezentowania naszego pomysłu wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

W kwietniu 2017 roku naszym projektem zainteresowała się firma Samsung.

Nasz startup jako jeden z trzech został zakwalifikowany do Samsung Inkubatora w ramach Industry 4.0.

Stan prawny

Przed wejściem w życie ustawy (Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Dziennik Ustaw Poz. 881) dokumentacja urządzeń była w większości przypadków prowadzona w formie papierowej. Nie było obowiązku przesyłania danych o ubytkach f-gazów w formie elektronicznej.

W chwili obecnej informacje te muszą być przesyłane poprzez stronę internetową Centralnego Rejestru Urządzeń Chłodniczych w Warszawie (Baza Danych Sprawozdań o SZWO i FGC https://dbbds.ichp.pl/), gdzie musi zostać zarejestrowane każde urządzenie chłodnicze powyżej 3kg czynnika chłodniczego.

Za brak zarejestrowanego urządzenia grozi kara w wysokości do 10 tys. zł. Ustawa wprowadza także pojęcie kwoty emisyjnej (korelacja pomiędzy ubytkiem czynnika chłodzącego a wysokością opłaty). Wcześniej tego typu dane gromadzone były jedynie w celach statystycznych.

Rynek

Jakie problemy rynkowe chcemy rozwiązać?

 • możliwość szybkiej reakcji na nieszczelności i awarie układów chłodniczych oraz przeciwpożarowych - ograniczenie niekontrolowanego wycieku czynników chłodniczych do atmosfery
 • realizacja zdalnego nadzoru i monitoring parametrów instalacji
 • zautomatyzowanie procesu wysyłania złoszeń o awarii układu chłodniczego, corocznych bilansów ubytków substancji kontrolowanych, rejestracji nowych urzadzeń oraz raportów szczelności(Baza Danych Sprawozdań o SZWO i FGC)
 • narzędzie ułatwiające rozliczenia dużych jednostek (np sieci handlowe) z firmami serwisującymi urządzenia HVAC

Do kogo skierowany jest nasz produkt?

Projektowane rozwiazanie jest skierowane do klienta biznesowego posiadającego instalacje chłodnicze i przeciwpożarowe o pojemności powyzej 3 kg czynnika chłodniczego.

 • duże sieci handlowe
 • galerie handlowe
 • obiekty użyteczności publicznej
 • placówki ochrony zdrowia
 • małe zakłady produkcyjne
 • firmy serwisujące urządzenia HVAC

Korzyści dla biznesu z wdrożenia naszego rozwiazania

 • ograniczenie wysokości opłat emisyjnych poprzez minimalizowanie wycieków f-gazów do atmosfery (ograniczenie strat finansowych)
 • wygodny sposób przeglądania, magazynowania danych i ich późniejszej obróbki (ograniczenie kosztów)
 • automatyzacja procesu wysyłania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Urządzeń Chłodniczych (ograniczenie kosztów)
 • dostarczenie narzędzia umożliwoajacego szybką reakcje na awarię (ograniczenie strat w towarach)

Konkurencja?

W chwili obecnej w Polsce nie ma kompleksowego systemu monitoringu i zarządzania przemysłowymi instalacjami chłodniczymi i przeciwpożarowymi sprzężonego z aplikacją online i bazą danych w chmurze.

Zespół

Paweł Helnarski - project manager, programista, 8 lat doświadczenia w branży IT, realizuje projekty dla klientów z obszaru FMCG.

Linkedin Profil >>
Facebook Profil >>

Marcin Szczur - przedsiębiorca, właściciel firmy serwisującej urządzenia chłodnicze spełniającej założenia ustawy F-gazowej, posiada certyfikaty i szkolenia, zarówno w obszarze substancji kontrolowanych jak i zakresu obsługi urządzeń pracujących na F-gazach.

Linkedin Profil >>
Facebook Profil >>

Mateusz Guzik - dyplomowany elektronik, specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie modułów elektronicznych oraz programowaniu ich pod specyficzne wymagania klienta.

Andrzej Świątek - kierownik budowy, uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej: urządzenia cieplne, wentylacyjne, przeciwpożarowe, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Ryszard Potocki - właściciel firmy z branży HAVC, długoletnia znajomość branży, wymagań i oczekiwań klientów.

Zakład Mięsny "Jasiołka" w Dukli - producent tradycyjnych ekologicznych wędlin, posiada Certyfikat Zgodności -EKOGWARANCJA: nr certyfikatu PL-01-004268/06/01, należy do Polskiej Izby Produktu Lokalnego i Regionalnego oraz Stowarzyszenia Polska Ekologia, laureat wielu nagród za wyroby tradycyjne.

Kontakt